Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Nieuws

Rabo clubsupport

Rabo Clubsupport ( voorheen Rabobank Clubkas Campagne) wordt dit jaar landelijk als RABO Clubsupport georganiseerd.
De Rabobank steunt hiermee lokale verenigingen en stichtingen. Als lid van de bank stem je mee. Ieder lid van de Rabo Bank heeft het recht om zijn stem uit te brengen. Met de code, die je in september ontvangt, kun je 5 stemmen uitbrengen op een vereniging of stichting, waarvan maximaal 2 op dezelfde vereniging of stichting.

Waarom uw stem uitbrengen op molen de Volharding?
De molenaars van molen De Volharding kennen het huidige koppel stenen van haver tot gort, van binnen en van buiten. Van binnen doordat ze de stenen met enige regelmaat “billen”. Van buiten omdat ze de steenkuip regelmatig schoonmaken. Dus ja, van binnen en buiten kennen ze de 2 molenstenen á 1200 kilo wel. En ze malen ook allerlei graansoorten zoals tarwe, rogge, mais en spelt. Maar niet in combinatie. En daar ligt een mooie uitdaging.

2e Koppel stenen…
Op de maalzolder liggen 2 koppels stenen. 1 Koppel, speciaal gemaakt door de Bestse molensteenfabrikant Van Vugt, is in gebruik. Het 2e koppel is nog het koppel dat er lag voordat de molen gerenoveerd werd. Van natuursteen uit de Eifel, voor het malen van veevoeders. Niet geschikt voor menselijke consumptie dus.
Omdat de vraag naar gemalen producten enorm gegroeid is, groeit de behoefte naar een 2e koppel stenen navenant. De vrijwilligers van molen De Volharding zijn volop bezig om hiervoor de nodige financiën te genereren. De Rabobank wil daarbij graag een (molen-)steentje bijdragen door te ondersteunen met de actie van de clubsupport. In de periode van 27 september tot 11 oktober 2019, kunnen leden van de bank, via een aparte website, met een unieke code hun stem uitbrengen op www.rabo-clubsupport.nl ten name van Stichting Vrienden van Molen “De Volharding”.