Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Stichting

Stichting Vrienden van de Molen “De Volharding” statutair gevestigd te Best

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 858127623

Contact gegevens
Stichting Vrienden van de Molen “De Volharding”
P/A Hartenvier 57
5683 DS Best
secretarismolenbest@gmail.com

Bestuur

Voorzitter              Marc van Schuppen
Secretaris              Leo Curvers
Penningmeester     Edith Landzaat

Algemene doelstelling

Op 7 november 2017 is de Stichting Vrienden van molen “De Volharding” opgericht, met als doelstelling:

Het behoud van de Bestse korenmolen “De Volharding”, gelegen aan de Molenstraat 1b te Best, zodat deze molen een functie kan vervullen als cultuur-historisch erfgoed; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het verwezenlijken van dit doel willen we realiseren door:

  • het verwerven van financiële middelen door onder meer het aanvragen van subsidies, het werven van donaties;
  • het behoud van de molenbiotoop (geen hoge bebouwingen of beplantingen nabij de molen);
  • het ondernemen en bevorderen van activiteiten welke ten goede komen aan de doelstelling, zoals bijvoorbeeld het openstellen van de molen voor derden, en de molen regelmatig in bedrijf te stellen door de “Vrijwillige Molenaar” (het beheer van het maalproces);
  • het onderhouden van contacten met andere instanties met gelijke doelstelling.

Dit alles zonder winstoogmerk, maar met het doel her hierboven genoemde te realiseren en dat alles in hechte samenwerking met alle vrijwilligers.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

Voor Stichtingsakte klik hier.

Voor financieel resultaat 2023 klik hier.