Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Stichting

Stichting Vrienden van de Molen “De Volharding” statutair gevestigd te Best

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 858127623

Contact gegevens
Stichting Vrienden van de Molen “De Volharding”
P/A Hartenvier 57
5683 DS Best
secretarismolenbest@gmail.com

Bestuur

Voorzitter             Ronald Janssen
Secretaris              Leo Curvers
Penningmeester  Henny Willemsen

Algemene doelstelling

Op 7 November 2017 is de Stichting Vrienden van de Molen “De Volharding” opgericht, met als doelstelling:

  1. Het behoud van de molen “De Volharding” te Best, waaronder tevens het behoud van de cultuurhistorische waarden die met de molen zijn verbonden, en het behoud dan wel herstel van een passende molenomgeving dienen verstaan te worden.
  2. Het in gebruik houden van de molen als malend monument.
  3. Het bevorderen van kennis en belangstelling  voor eerdergenoemde molen en molens in het algemeen.

Het verwezenlijken van dit doel  willen we realiseren door:

  1. het regelmatig in bedrijf stellen van de molen door vrijwillige molenaars.
  2. de molen openstellen voor publiek.
  3. Educatief programma aanbieden voor basisscholen.
  4. het organiseren van activiteiten die de doelstelling kunnen dienen.
  5. Samen met de eigenaar (gemeente Best) het onderhoud en de molenbiotoop te bewaken.
  6. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

Voor Stichtingsakte klik hier